Nehodové lokality na východe republiky

Autor: Pavel Titl | 5.8.2008 o 23:07 | Karma článku: 4,12 | Prečítané:  3525x

Často v rámci výkonu svojej projekčnej činnosti navštevujem webovú stránku Slovenskej správy ciest. Nájdu sa tu zaujímavé materiály ohľadom výsledkov sčítania dopravy, návrhov na riešenie dopravných problémov, prognózy realizácie a modernizácie komunikačnej siete, snímky zaujímavých dopravných stavieb.

V posledných dňoch  ma zaujala problematika venovaná bezpečnosti cestnej premávky, všeobecne nazývaná BECEP. Za federácie to bol BESIP, a z toho odvodený názov vitamínových cukríkov pre vodičov. Becepky som zatiaľ v našich obchodoch nevidel. Ale naspäť k riešeniu nehodovosti.

Spomínaná webová stránka prináša zaujímavý materiál pod názvom Nehodové lokality . Jedná sa o zoznam opakujúcich sa kritických nehodových lokalít na cestách I. a II. triedy v SR v roku 2006. Aj keď je to materiál zaoberajúci sa rozborom nehodovosti spred dvoch rokov, je stále aktuálny, nakoľko napriek mnohým opatreniam zo strany správcov komunikácií a zvýšeným dohľadom dopravnej polície nad premávkou na našich komunikáciách dopravné nehody neubúdajú, práve naopak. 

Tak som sa pozrel do uvedeného zoznamu nehodových lokalít a dopátral som sa zopár zaujímavostí. Keďže som Košičan, venoval som sa východu Slovenska.  Na prekvapenie som tam nenašiel ani jeden úsek z Košíc, hoci napríklad Hlinkova ulica v úseku medzi križovatkou Dargovským hrdinov a Národným námestím popri hypermarkete TESCO je úsek cesty II/547, kde nehodovku a odťahové vozidlo vidíte každý týždeň, nehôd so smrteľnými následkami je tam každý rok viacero. Ale asi niekto do celoslovenskej štatistiky nezaslal z Košíc údaje, a tak to nebezpečný nehodový úsek nie je ?!  

Kedže v Košiciach jazdíme podľa štatistiky bez nehôd, pozrieme sa do Prešova. 

Tam sú uvedené dve nehodové lokality:

Prvou je Levočská ulica ako prieťah cesty I/18, začína v križovatke Levočskej ulice s Janouškovou ul. a končí 100 m za priesečnou svetelne riadenou križovatkou ciest I/18 – I/68 (križovatka ulíc Levočská – Sabinovská - Hlavná). Jedná sa o veľkú svetelne riadenú križovatku pri bývalom Dome odborov. Terajší primátor Prešova p. Hagyari po zvolení do funkcie sa rozhodol z Prešova urobiť mesto kruhových objazdov, do volieb išiel s tým, že temer na každej prešovskej križovatke sa na vás z bilboardu usmieval p. Hagyari, prstom ukazoval pred seba, a na bilborde bol text „Aj tu pre vás postavím okružnú križovatku“. Voľby síce vyhral, ale za dva roky nepostavil ešte ani jednu. Na jednej z plánovaných už rok fungujú nové semafóry – pri bývalej ZVL-ke na konci diaľnice z Košíc, a druhá mala byť práve táto križovatka pri Dome odborov. Aj keď mnohí dopravní odborníci tvrdili, že na tejto križovatke vzhľadom na intenzitu automobilovej dopravy a počet chodcov – jedna vetva križovatky je vstup do pešej zóny s MHD – bude okružná križovatka nepriepustná, projektovalo sa vo veľkom, na tlačovkách sa predstavovali makety nového kruháka, a ... projekty nakoniec skončili v koši. Samozrejme, že výpočty priepustnosti potvrdili, že okružná križovatka by zapríčinila kolaps dopravy. A tak za tie vyhodené peniaze za neupotrebiteľný projekt prestavby križovatky tu už dnes mohli byť zrekonštruované semafóry, čo sa teraz pripravuje.

No a aké opatrenia na zníženie nehodovosti navrhuje materiál SSC ?

 Okamžité :

�� Realizovať úpravy na križovatke ciest I/18 a I/68 vybudovaním zábradlia mestského typu, náklady 360.000 Sk

�� Odstrániť deformácie vozovky frézovaním a položenie nového živičného krytu, náklady 1 950.000 Sk. Pritom v texte sa hovorí o tom, že stav povrchu vozovky z hľadiska drsnosti je vyhovujúci, a príčiny nehôd v križovatke sú podľa rozboru SSC nasledovné: 

·         nesprávny spôsob jazdy ( 60 %)

·         porušenie základných povinností ( 20 %)

·         nedanie prednosti v jazde ( 11 %)

·         DN nezavinené vodičom (6 %)

·         technická závada vozidla (3 %).

 Nuž nevyzerá to na to, že tie navrhované opatrenia temer 2,4 milióna Sk sú tie najsprávnejšie, ale budiž... Ešte na doplnenie obrazu o tomto nehodovom mieste – v roku 2006 tu zaznamenali spolu 35 dopravných nehôd, pri ktorých 1 osoba bola zranená ťažko a 6 ľahko.  

Druhým problémovým miestom v Prešove je úsek cesty I/68 v zastavanej časti mesta na Hollého ulici v úseku medzi stykovou križovatkou ulíc Hollého – Šafárikova a priesečnou, svetelne riadenou križovatkou ulíc Hollého-Vajanského-Grešova-Lesík delostrelcov. Počet nehôd 37, následky dve ľahko zranené osoby. Nuž ak toto je podľa SSC jedna z najnehodovejších lokalít na Slovensku, tak to s tou nehodovosťou na našich cestách nie je až také zlé.

Príčiny:

·         nesprávny spôsob jazdy ( 41%)

·          neprimeraná rýchlosť ( 22 %)

·          nedanie prednosti v jazde ( 19 %)

·          porušenie základných povinností ( 19 %).

 Tu sa objavuje v popredí rýchlosť, hoci je to v centre mesta. Zaujímavé sú návrhy opatrení SSC na elimináciu nehodovosti, vyberiem tie čo ma zaujali (je ich viac):

 Okamžité opatrenia:

�� V križovatke ulíc Hollého - Šafárikova na Hollého ulici zo smeru od nemocnice doplniť DZ C1“Daj prednosť v jazde“.

�� svetelnú signalizáciu v križovatke ulíc Hollého (cesta I/68) – Lesík Delostrelcov –Grešova – Masarykova prevádzkovať počas 24 hodín.

 Opatrenia vykonané v krátkom čase :

�� V križovatke ulíc Hollého – Lesík delostrelcov doplniť DZ D1a o dodatkovú tabuľku E2b s tvarom križovatky. 

Dlhodobé opatrenia :

�� Vybudovať diaľnicu D1 Prešov západ - Prešov juh ( plánovaný začiatok výstavby v r. 2010)

�� Vybudovať rýchlostnú cestu R4 Prešov západ - Kapušany (severný obchvat Prešova – s plánovaným zahájením výstavby v r.2008).

 Tie dlhodobé opatrenia sú výborné, aj keď termín ukončenia je ozaj dlhodobého charakteru, najmä diaľničný obchvat Prešova. Zaujímavé sú však tie okamžité a krátkodobé opatrenia. Ozaj je pozoruhodné, ak musí niekto z centrály SSC v Bratislave navrhovať doplniť dve dopravné značky na križovatkách v Prešove, a to ešte v dvoch etapách. Ihneď doplníme Daj prednosť (?!), a v krátkom čase tam pôjde tá istá partia len s inou značkou – dodatkovou tabuľou tvaru križovatky. A hneď klesne nehodovosť dúfam aspoň o 50 %. Čudujem sa však prešovským policajtom a správcovi tejto komunikácie, sídliacemu pár kilometrov od križovatky, že nevidia chýbajúce značky, a musia to dostať ako úlohu na zníženie nehodovosti až z Bratislavy.

No a ešte ma zaujal ten návrh, aby semafóry v križovatke išli nonstop 24 hodín. Neviem, rozbor nehodovosti to nehovorí, koľko z tých 37 nehôd sa stalo v noci medzi polnocou a piatou hodinou rannou, ale viem, že semafóry v tejto križovatke idú v pevnom cykle, a to bude radosti, keď budú vozidlá v noci na úplne prázdnej križovatke stáť a čakať aj vyše minúty na svoju zelenú. Nuž, opatrenie ako hrom. 

Na záver sa presunieme z dvoch prešovských križovatiek ešte viac na východ, do okresu Trebišov, na križovatku ciest I/50 a I/79 v obci Hriadky.

Evidovaná Slovenskou správou ciest ako nehodové miesto, počet nehôd v r.2006 spolu 10, následky 1 mŕtvy a 3 ľahko zranené osoby. 

Príčiny nehôd sú jasné:

       nedanie prednosti v jazde (70 %)

       DN nezavinená vodičom ( 20 %)

       nesprávny spôsob jazdy ( 10 %).

 No a čo navrhuje SSC ako opatrenia:

 Okamžité :

�� Umiestniť zastávky SAD do samostatných zastávkových pruhov mimo priebežného jazdného pruhu.

�� Rozšíriť pripájací a odbočovací pruh v križovatke zo šírky 2,4 m na normou stanovenú šírku.

�� Doplniť vodorovné dopravné značenie v priestore križovatky. Zvýrazniť reflexnými fóliami zvislé dopravné značky upozorňujúce na zmenu prednosti v jazde.

 Opatrenia v krátkom čase :

�� Vykonať rekonštrukciu priesečnej križovatky ciest I/50 a I/79 na okružnú križovatku (je spracovaná projektová dokumentácia okružnej križovatky). Predpokladané investičné náklady 30 miliónov Sk.

 Najprv k tej prestavbe na okružnú križovatku: V roku 2004 sa spracovávala štúdia tejto križovatky v dvoch alternatívach, ako okružná, a ako svetelne riadená. Okružná vyšla na 30 miliónov, semafóry na 2 a pol. Vybral sa variant okružnej.  Okružná ani po štyroch rokoch sa budovať nezačala, podľa plánu stavieb SSC sa objavuje termín začatia 08/2008, termín ukončenia 10/2009. Avšak uvádzané investičné náklady sa už vyšplhali na 51,8 milióna Sk (?!). Tú štúdiu svetelnej signalizácie v tejto križovatke som v roku 2004 spracovával ja osobne. Vyšli náklady na realizáciu do 2,5 milióna, termín realizácie semafórov maximálne 2 mesiace. Už 4 roky tam mohli fungovať semafóry, a tých vážnych dopravných nehôd so smrteľnými následkami tam mohlo rapídne ubudnúť. Štatisticky je dokázané, že na svetelne riadených križovatkách je oveľa menej tragických dopravných nehôd ako na neriadených. Nestalo sa.

Za dva roky skočili predpokladané náklady na okružnú križovatku z 30 na vyše 50 miliónov, iba projekt stál cez milión. Termín začatia prác vlastne už beží, tak som sa zastavil pozrieť, ako to na križovatke, ležiacej na trase Košice – Michalovce v súčasnosti vyzerá. Chcel som vidieť aj výsledok okamžitých opatrení, navrhnutých SSC.

Výsledok: Zastávky MHD naďalej v jazdných pruhoch pred križovatkou (v smere od Vranova, aj od Michaloviec). Tak ako sú tam od nepamäti.

Rozšírenie radenia a doplnenie vodorovného značenia v križovatke – tu musím konštatovať, že sa nič nerozšírilo, ba čo viac, vodorovné značenie správca tohto roku ani nerobil, takže nie je z bočných smerov žiadne !!!

Reflexné zvislé dopravné značky pribudli, na vjazde do križovatky z bočných smerov je maximálna 20 km rýchlosť, aj keď ju prakticky nik nedodržuje, najmä od smeru z Trebišova, kde je tak vyznačený úsek temer 200 m.

Fyzické ostrovčeky v zastávkach neoznačené, v noci na nich ľahko vybehnete, nie sú tu osadené prikázané smery obchádzania.

Chýba stopka pre pravé odbočenie Vranov – Košice, vchádzate priamo do jazdného pruhu, je to nebezpečné.

No a povrch komunikácií na príjazde do križovatky z bočných smerov – otras, na tých hrboloch snáď ani brzdy nemôžu zabrať.

Jeden zo žltých blikačov v smere od Vranova neblikal. 

Takže to je v krátkosti čo sa týka realizovaných opatrení. Vyzerá to tak, že SSC-čka sa na okamžité opatrenia úplne vykašlala, čaká sa na prestavbu križovatky. Ale doprava po nej beží neustále, a kolízne situácie sú tu na bežnom poriadku.  

Záverom mi nedá sa nezamyslieť nad tým, či tá prestavba križovatky na okružnú za 51 miliónov má zmysel, či ozaj nestačili semafóry v dynamickom riadení. Veď sa pripravuje výstavba diaľnice z Košických Olšian na Michalovce, a tá obec Hriadky obíde. A tá okružná križovatka za 50 miliónov Sk bude úplne zbytočná. Nehľadiac na to, že po hlavnej trase v smere Košice – Michalovce prechádza križovatkou denne vyše 8 tisíc vozidiel, po vedľajšej v smere Trebišov – Vranov 3 tisíc vozidiel.  

Tých 50 miliónov sa mohlo preinvestovať rozumnejšie.  Aspoň za pár tisícok sa tam mohlo tohto roku vymaľovať poriadne vodorovné dopravné značenie.

 

 

Foto autor

 

Zábery z križovatky v Hriadkach

 

trebisov.jpg

 

* Nové zvislé dopravné značenie určite pomohlo, aj keď si myslím že ten koniec hlavnej a avizovaná daj prednosť sú veľmi tesne za sebou. Tu pred križovatkou je vodorovné značenie ešte v poriadku. 

 

trebisovostrovcek.jpg

 

* V križovatke úplne zmizlo vodorovné značenie, fyzickému ostrovčeku chýba zvislá značka C5c Prikázaný smer obchádzania. Tú nenájdete v križovatke ani z jedného smeru.

 

radenievv.jpg

 

* Príjazd ku križovatke od Vranova - aj tu temer zmizlo vodorovné značenie.

 

sadvv.jpg

 

* zastávka autobusov SAD pred križovatkou v smere od Vranova

 

kvalitaasfaltu.jpg

 

* Povrch komunikácie v križovatke - toto je konkrétne odbočenie vpravo od Vranova n/T na Košice

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Mistrík odstúpil z prezidentského súboja, podporil Čaputovú

Mistríkovo rozhodnutie ocenil aj prezident Kiska a tiež podporil Čaputovú.

KOMENTÁR PETRA TKAČENKA

Toto by Čaputová nemala zahodiť

Po dvadsiatich rokoch môže prvé kolo vyhrať blok mimo Smeru a HZDS.

AUTO

Prichádza malé SUV Škoda Kamiq. Aké sú naše prvé dojmy?

Zaboduje priestorom aj bohatou výbavou.


Už ste čítali?